Image
กองทุนกรุณานุเคราะห์

ความเป็นมา กองทุนกรุณานุเคราะห์

 

         สหพันธ์มหาเปรียญฯ คือ ลูกพระมหาเปรียญธรรม ที่อยู่สร้างบารมี กับหลวงพ่อและหมู่คณะ ตั้งแต่สมัยยังเป็นสามเณร จนกระทั่งได้อุปสมบทได้เป็นพระมหาเปรียญฯ สร้างบารมีมาด้วยกันเป็นหมู่คณะตลอดเรื่อยมา ด้วยมีปณิธานที่จะบวชอุทิศชีวิต สนองงานหลวงพ่อและหมู่คณะให้แผ่ขยายธรรมะไปสู่ดวงใจชาวโลก

        สหพันธ์มหาเปรียญฯ จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอกย้ำอุดมการณ์เป้าหมายชีวิตในเพศสมณะ  เป็นขวัญและกำลังใจซึ่งกันและกันของพี่ๆน้องๆสมาชิก เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งปันประสบการณ์ ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เป็นที่พึ่งให้กับตนเอง องค์กร และพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มภาคภูมิ

         ดังคำขวัญของสามเณรที่หลวงพ่อธัมมชโยได้มอบไว้ว่า " เราจะอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง จะประครองกันไปให้ถึงฝัน เปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกัน สำนักมั่นมุ่งเน้นความเป็นทีม "  ๓๐ กว่าปี (พ.ศ.๒๕๓๐-ปัจจุบัน) ที่วัดพระธรรมกาย ได้มีสามเณรประจำ ซึ่งในปัจจุบันได้มีพระมหาเปรียญฯ กว่า 285รูป

         สหพันธ์มหาเปรียญฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555  ได้เริ่มตั้ง “ กองทุนกรุณานุเคาะห์ ” มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การช่วยเหลือสมาชิกสหพันธ์ฯ ที่บิดา มารดา เสียชีวิต เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักสมัครสมานท์สามัคคี ช่วยเหลือเมื่อถึงยามจำเป็น จึงได้เริ่มให้สมาชิกได้ร่วมกันร่วมบุญนี้ด้วยกัน  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-ปัจจุบัน

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 สหพันธ์มหาเปรียญฯ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พม.พรหมเทพ Line id Phromthep

© 2022 สหพันธ์มหาเปรียญฯ. All Rights Reserved.

Search

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์