Image
ปล่อยปลา

พิธีปล่อยปลา เดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายนามเจ้าภาพ

ปล่อยปลา 300 กิโล น้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 10 ครั้งที่ 115

( จำนวนปลาที่ปล่อยแล้ว 38,000 กก. )

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ วัดมะขาม อ.เมือง จ.ปทุมธานี

รายนามเจ้าภาพ

พม.สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน  
พม.สมบัติ ธมฺมทีโป  
พม.ดร.สมบัติ อินฺทปญฺโญ
พม.โสพล สุพโล
พม.สมศรี ยติสุโร และญาติมิตร
พม.วัฒนา วฑฺฒชโย 
พม.ธรรมนูญ ธมฺมินฺทชโย
พม.ศิลาวุฒ อโนมชโย
พม.ศุภณัฐ จนฺทชโย
พม.สุรสิทธิ์ นนฺทชโย
ชมรมสามเณรรักบุญรักพระบาลี 
กลุ่มเด็กเก่นดอฟ Germany
กัลฯสมชาย ธีระวุฒิ
กัลฯนิตยา อัศดรดำรงค์ชัย 
คุณแม่คำ คุณแสงหล้า เสาร์แก้ว และครอบครัว
คุณTeo kwee Chye
คุณ Peter Thang & Tan Meisie
คุณNg kwee Buay
กัลฯชนิดา เผ่าพหลและครอบครัว
กัลฯรัตนา ประดิษฐ์จา
กัลฯปัญญา มณีแสง
กัลฯอัญชลี แสงงาม
กัลฯนลินทิพย์ หะรินเดช
กัลฯบุญเกิด ธรรมพิพัฒนกุลและญาติมิตร
กัลฯอริสา ประเสริฐสุขดี และครอบครัว
กัลฯอาณา วัชรินทราวุธ
กัลฯศุภสิรินทร์ พิเศษสุรกุล
กัลฯภิตินันท์ ทองภักดี
กัลฯพุทธชาต มงคล
กัลฯวิราณี พิเนตรเสถียร และครอบครัว 
กัลฯโชติกา เกิดเมืองสมุทร
กัลฯจิราภรณ์ สว่างอำไพพงษ์
กัลฯจินตนา จันทร์จวง
กัลฯอนุกูล พิเคราะห์งาม
กัลฯสุมนา ถังเงิน
กัลฯปัญจรัตน์ สมบัติโชติช่วง
กัลฯอริยะ เตชะโสภาพรรณ
กัลฯจุฑาฐิฏิ เพลียครบุรี
กัลฯพิชญ์สินี สงวนพรรค
กัลฯบรรจงศรี พุทธพงศ์
กัลฯชิงชาญ-กชพร-ธีธัช เทียมราช
กัลฯอารมณ์ มงคลลักษณ์
กัลฯกรณ์ษิวรรณ์ มณีนิล
กัลฯเอนกรัตน์ ธีรานันตชัย
กัลฯนันทวรรธ-อาภรณ์ บุญศิริ และครอบครัว
กัลฯกฤตติยา จุทสิงห์
กัลฯวรกาญจน์ พึ่งช้าง
กัลฯจุฑาทิพย์ ธีรานันตชัย กัลฯรัตนพิสุทธิ์ แสนไชยวงษา-น้องบุญ-น้องคุณ
กัลฯธรดล อัศวนาดุล และครอบครัว
กัลฯอภิดล เชิดชูศิลป์
กัลฯเอื้อทิพย์​ ลิมปากร -สมบูรณ์​ โสภณ​รัตน​โภคิน -พร​วรรณ​ จันท​ร​สุข
กัลฯอังสุมา อัญญโชติ
กัลฯสุนิสา  อินทะอุด และกัลฯ ดวงสมร  สุขสำราญ

..............​

และเจ้าภาพที่ร่วมบุญมาทุกรูป/ท่าน
หากชื่อตกหล่น ขออภัย มา ณ ที่นี้

ด้วยผลแห่งบุญนี้ จงส่งผลดลบันดาลให้เจ้าภาพ มีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพพลานมัยแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ไข้ สมหวังในทุกสิ่งที่ดีงาม

เจริญด้วย รูปสมบัตื ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรค ผล นิพพาน ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน เทอญฯ

1581242344080 (Medium)
1581243013824 (Medium)
1581243088300 (Medium)
1581243097593 (Medium)
1581243140208 (Medium)
1581243176572 (Medium)

Follow Us

เฟสบุ๊ควัดต่างๆimg_1295-small
img_1325-small
img_1500-small
img_1516-small
img_1528-small
img_1532-small
img_1551-small
img_1561-small
img_1639-small
img_1655-small
img_1672-small
img_1679-small
img_1680-small
img_1687-small

สถิติคนเข้าชมเว็บ

948810
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1507
1218
1507
938025
3323
36888
948810

Your IP: 44.201.94.72
Sun, 03 Jul 2022 15:45:28 +0000
Image
banner

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ( line id @mahaparien )


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พม.พรหมเทพ Line id Phromthep

© 2022 สหพันธ์มหาเปรียญฯ. All Rights Reserved.

Search

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์