Image

เฟสบุ๊ควัดต่างๆ

งานเผยแผ่ในประเทศไทย

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

งานเผยแผ่ในโซนเอเซีย

Image
Image

งานเผยแผ่ในโซนสหภาพยุโรป

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

งานเผยแผ่ในโซนอเมริกา

Image
Image
Image
Image
Image

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ( line id @mahaparien )


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พม.พรหมเทพ Line id Phromthep

© 2022 สหพันธ์มหาเปรียญฯ. All Rights Reserved.

Search

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์