Image

พระมหาโชคชัย สิริชโย

พระมหาโชคชัย สิริชโย
  • นามสกุล: คมวิเศษ
  • การศึกษาทางธรรม: น.ธ.เอก, ป.ธ.7
  • การศึกษาทางโลก: ป.6
  • วัน/เดือน/ปี เกิด: วันพุธ, 19 มกราคม 2537
  • วัน/เดือน/ปี บวช: วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2558
  • ปัจจุบันปฏิบัติศาสนกิจที่: กองพัฒนาพระมหาเปรียญธรรม สำนักพระปริยัติธรรม

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ( line id @mahaparien )


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พม.พรหมเทพ Line id Phromthep

© 2020 สหพันธ์มหาเปรียญฯ. All Rights Reserved.

Search